นโยบายความเป็นส่วนตัว THAIJOBPOST (Privacy Policy)

สารบัญ นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) สล็อตเว็บตรง thaijobpost

thaijobpost

วัตถุประสงค์เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว สล็อตเว็บตรง THAIJOBPOST

ในโลกแห่งความทันสมัยนี้ เราเข้าใจถึงความสำคัญของความเป็นส่วนตัว ทางเว็บไซต์ สล็อตเว็บตรง thaijobpost.com มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานทุกท่าน โดยเรามีแนวทางและนโยบายที่เข้มงวดเพื่อให้คุณมั่นใจในการใช้บริการของเรา

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

เว็บไซต์สล็อตเว็บตรง thaijobpost.com อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อใช้ในการให้บริการที่เกี่ยวข้อง โดยเราอาจจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชื่อ ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของเรา แต่เรายึดถือหลักการปกป้องความเป็นส่วนตัวและไม่เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาต

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อเป็นประโยชน์แก่คุณเอง โดยเราอาจนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาใช้ในการดำเนินการตามคำขอของคุณ ให้บริการที่คุณต้องการ ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ และเพื่อการติดต่อและสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ โดยเราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของเรา

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากคุณหรือเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลภายนอก นอกจากกรณีที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ หรือในกรณีที่เราต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดทางกฎหมายที่มีอำนาจบังคับใช้

การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราในอนาคต การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ทันทีที่เราเผยแพร่นโยบายใหม่ในเว็บไซต์ ดังนั้น เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำเพื่อทราบข้อมูลล่าสุด

Licensing

THAIJOBPOST™ is licensed by UK (License: 45515), Malta (License: C76195) and Gibraltar, and complies with European regulatory requirements.
 

Certification

All THAIJOBPOST™ products have been validated and certified by international accreditation bodies BMM and GA.
 
สล็อตวอเลทติดต่อเรา